Pardoseli sintetice

Informații care trebuie furnizate de aplicator pardoseli sintetice

Aplicatorul de pardoseală sintetica trebuie să furnizeze în timp util celor responsabili din partea beneficiarului, detalii despre condiții de instalare a pardoseali sintetice cum ar fi:

a) delimitarea zonelor care trebuie asigurate pentru depozitarea materiilor prime și zona de preparare, amestecarea rasinilor sintetice pentru pardoseli și dacă este necesar un control al temperaturii;

b) cerințele de temperatură ambientală, a suportului în zona în care trebuie instalată pardoseala sintetica;

c) cerințele de putere instalata 220 V si 380 V și iluminare pentru a facilita operațiunea de instalare a pardoselilor sintetice;

d) delimitare zona unde se instaleaza pardoseala sintetica, instalatii adiacente.

e) sunt foarte importante informatiile pentru beneficiari, intervale de timp minime după instalarea pardoselii înainte de punerea in exploatare a pardoselilor sintetice, trafic pietonal, ore, zile, trafic cu vehiculul, apa sau expunerea chimică etc;

f) beneficiarul trebuie sa fie informat ca este nevoie de protecție pentru pardoselile sintetice in perioda dintre instalare și predarea finală.

Aplicatorul trebuie sa transmita beneficiarului fisele de securitate a sistemului de pardoseala sintetica instalata si in functie de aceste recomandari beneficiarul trebuie sa asigure conditiile recomandate in documentatia tehnica si de securitate din partea producatorului de rasini sintetice.